BEYİN VE ZİKİR

 BEYİN:

 1,3 kg. ağırlığında; 10 milyardan fazla hücre içeren; insan vücudunun en karmaşık ve yüksek özellikli organıdır.

 İlk özelliği, vücudun sinir hareketlerinin tamamını düzenlemesidir. Gözlerden, kulaklardan ve diğer duyarlı organlardan gelen iç sinir dalgalarını alır, geçmiş deneyimlerinin ışığı altında bilgileri analiz eder ve gerekli yargılara veya hareketlere karar verir. Artı, beyin insanın bilincinin, hafızasının neden bulma (sorun çözme) ve zekâsının da tohumudur... Her türlü arzularının olduğu gibi.

 Bazen insanın sinir sistemi, çok büyük telefon sistemleri ile karşılaştırılır. Eğer kablo ana merkeze bağlı değilse, kullanılmaz. Benzer şekilde insanın yüzey sinir sistemi uzun sinir liflerinden oluşmuştur. Eğer bu liflerden uyarılar beyine ulaşmazsa, sorun var demektir.

 Beyin iki ana hücre karışımından oluşmuştur. Sinir hücreleri(nevrons) ve özel destek hücreleri(nevroglia). Bu hücreler kan ile (kandaki glikoz ve oksijen ile) beslenirler. Vücut ağırlığının sadece % 2 'sine sahip olan beyin, kandaki oksijenin %25'ini kullanır.

 Vücudun dışa açılan dokuz deliği vardır. Neden 7 tanesi kafadadır?

 Beyin sadece oksijensiz kaldığı için ölüyor;kansız değil.. Çünkü kanın içindeki oksijeni ve glikozu kullanıyor.

 Beyinin çalışması, vücudun diğer parçaları gibi, sinir dalgaları ile olur.

 Sinir dalgaları iki büyük özelliğe sahip:

 1-Saniyede 1–120 metre hız yaparlar.

 2-Üretime başlayınca, beyin zarının yüzeyinde elektrokimyasal değişim olur. Diğer bir deyimle nöron (sinir hücresi) dalganın transmisyonu için enerji sağlar.

 Şimdi gelen faksında, üretilen yoğurt ve kefir gibi maddelerin hep uyku verici olduğunu yazmışsın.

 Burada uykudan kasıt vücudun tam olarak dinlenme hali (kaslar gevşek, kalp atışı düşük, etki-tepki yok). Yalnızca bir yer var ki bütün hızıyla çalışıyor. Bil bakalım neresi??

 

BEYİN.

Organizmaların büyüme ve ölme tasarılarının, çekirdeğe kodlandığını söyleyen bilim adamları, neden bunun insan için de geçerli olduğunu söyleyemiyorlar?

 NEDEN 120. gün diye bir kavram oluşmuş?

 NEDEN Beyin, hamilelikten 120 gün sonra oluşur? (tam olarak faaliyete geçer)

 Çünkü yaşayacak bireyin nasıl, ne kadar yaşayacağı kodlanacak; ondan sonra "evrensel bilgi kodları" işlenecektir.

 SONRA, Bu bilgiye ait şifreler girilecektir. Sonra da diğer biyolojik şeyler, anne-babaya benzeyebilme - karakter .. v.b.

 Ha, unutmadan bir de doğum anındaki burçların etkisi.

 Yani çocuğun önce neresi çıkıyor? Beyni değil mi?

 İşte bu ilk çıkan beyin, ilk ışıkla karşılaştığında, o ışık uzaysal kaynaklardan çıkıyorsa, onun karakterini taşıyor. Bir anlamda oradan yayılan ilk ışık onun beynindeki bazı yerleri uyarıyor.

 Bacaklarından doğan kişiler azdır..Zaten onlar için" lafı şeyinden anlıyor" deriz ya...

 Ayrıca Kuran'da bir ayet var ki muhteşem :"Bizim alınlarından yakalayamadığımız, evrende hiçbir şey yoktur."

 Zikir ile beyine iletişim yolu açılır. Ancak beyin vücudun dinlenme anlarında en üst açılımda bulunuyor diyorsak iki yol var:

 — Meditasyon, Yoga, Namaz veya Zikir...

 — Ya da uykuda...

 Uykuda daha etkili olması için bir yol da şu olabilir:

 — Zikir loop bir banda doldurulur(sonsuz bağlanmış).Sürekli çalabilen bir teyp kullanılır...

 — Uyurken kulaklığı çıkarmayıp, uyku süresince aynı zikir kelimesi verilmelidir...(veya 99 Esma-ül Hüsna'yı beraberce )

 — Kendi sesinden doldurulmalıdır.

 Acaba ne olur?

 Bir denemekte yarar görür müsün?

 Beyninizdeki olağanüstü kuvvetten haberiniz var mı? Beynin YÖNLENDİRİLMİŞ MİKRODALGA üretme tekniği DUA! Beynin, KUVVET, BECERİ VE EK KAPASİTE kazanma tekniği ZİKİR... Kuran ve Hadislere dayanan DUA ve ZİKİR örnekleri, özel zikir formülleri... ZİKİR niçin Arapça orijinali ile yapılmak zorundadır? ZİKİR çeken deli mi olur? Niçin KİŞİYE ÖZEL ZİKİR? DUA VE ZİKRİN kaderle bağlantısı...

 Gökte ve ötende sandığın TANRI'NI terk et; sonsuz - sınırsız ALLAH'A yönel; O'nun, her noktada ve zerrede mevcut olduğunu fark et ve O'nu GÖNLÜNDE bulmaya çalış! Sonra iste O'ndan, ne istersen! Eşini, işini, aşını; ister Mevlâ'nı, ister şifanı!

 Bil ki, seni, her isteğine ve her arzuna kavuşturacak tek şey DUA ve ZİKİR'DİR. Bil ki dostum; her zerrede tüm özellikleriyle mevcut olan ve kendinden gayrının varlığı asla söz konusu olmayan ALLAH, SENDEN SANA İCABET EDECEKTİR!

 SEN, bilesin ki, yeryüzünde "HALİFE"SİN! HALİFE olarak sana, gönlüne, BEYNİNE bahşedilmiş yüce güçlerden haberin var mı? DUA ile ZİKİR ile o muhteşem BEYNİN ile kendindeki mekanizmayı harekete geçirebileceğinden haberin var mı? "EN GÜÇLÜ SİLAH" olarak sana bağışlanmış DUA mekanizmasını biliyor musun?

 Fakir, garip, nice kişiler DUA ve ZİKİR ile nice ZALİM SULTANLARI helâk ettiler! Nice yoksullar, büyük zenginliklere hep DUA ve ZİKİR ile eriştiler! Nice, dertli, sıkıntılı, hastalıklı, eza, çile çekenler, hep kurtuluşu, selâmeti DUA ve ZİKİR'DE buldular!

 SENDE, dünyanın en güçlü silâhı olan DUA ve ZİKİR cihazı mevcuttur.

 BEYNİNDEKİ, GÖNLÜNDEKİ bu en güçlü silâhı kullanmasını öğrenerek; bu yaşadığın dünyanın ve ölüm ötesi yaşamın tüm güzelliklerine erişebilirsin!

 Ya da, DUA ve ZİKİR mekanizmasını kullanmaz, paslandırıp, bir kenara terk edersin ki bunun cezasını da sonsuza dek çekersin! Sana, karşılıksız, bedava verilmiş bir mekanizmadır bu! Hibedir! DUA ve ZİKİR için kimseye muhtaç değilsin ve kimseyi aracı koymak zorunda da değilsin!

 İster, bu kitaptan yararlan; ister gönlünden geldiği gibi yönel! Ama kesinlikle, kendindeki, bu dünyanın en kıymetli cihazı olan DUA ve ZİKİR cihazını kullanmasını öğren.

 Göreceksin dünyan nasıl güzelleşecek.

 Kim, olursan ol; işin, meşgalen ne olursa olsun; hangi dinden olursan ol; bil ki...

 Rabbin seni beklemektedir ve kapısı sana açıktır!

 Sorma, Rabbimin kapısı nerede diye; sende "O" kapı; gönlünde!

 Senden sana açılan bir kapının ardında!

 "ALLAH İSTEMEDİKÇE SİZ İSTEYEMEZSİNİZ !"

  — Peki, biz dua ettiğimiz zaman, kabul olur mu?

 Yani, sizde ortaya çıkan bu istek, gerçekte Allah istemiş olduğu için sizde ortaya çıkmaktadır! Eğer, Allah istememiş olsaydı, siz dahi o şeyi isteyemezdiniz.

 En kolay, en ucuz yani bedava ve en tesirli şey Dua'dır. İşte bu yüzdendir ki, DUA için, "müminin silâhıdır" buyrulmuştur.

 "DUA" nasıl silâh olur?

 Bunu anlayabilmek için, tasavvufun derinliklerine inmek gereklidir!

 İnsan, gerçeği itibariyle, Allah adıyla işaret edilenin zati sıfatlarıyla yaratılmış, O'nun varlığı ile kaim ve daim varlıktır.

 Allah'ın "HAY" ismiyle işaret edilen şekilde HAYAT sıfatıyla vardır; yaşar.

 Allah'ın "ALÎM" ismiyle işaret edilen şekilde, İLİM sıfatıyla bilgi, ilim sahibidir, yaşamına yön verir.

 Allah'ın "MÜRÎD" ismiyle işaret edilen şekilde, İRADE sıfatıyla isteklerini tahakkuk ettirmeye yönelir.

 Dolayısıyladır ki insan, kendi varlığında mevcut olan bu isimlerin manalarını ortaya çıkartabildiği ölçüde, takdir edilen nispette, arzularına nail, korktuğundan emin olur...

 

 Alıntı

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !