DİLBER HALA SÖZLÜĞÜ

 * Hoşşik: Yalaka karaktersiz ukala
* Dinelmek: Ayakta kalmak
* Banadura: Domates
* Gındırık: Aralık
* Gıllik gıllicik: Küçük küçücük
* Sası: Tatsız yavan
* Zebil gibi: Çok gereğinden fazla
* Hatın kız: Hanım kız
* Booy boy: Eyvaah eyvah
* Bahele: Bak hele
* Çekticeği damar kurusun: Çektiği damar soy kurusun
* Soykası batasıca: Soyu sopu batasıca
* Zaar: Zahir herhalde öyle görünüyor ki
* Kele: Ayol
* Cıvır: Diri genç
* Avel: a-p-t-a-l
* Cibilliyet: Geçmiş
* Bici bici: Adana'ya özgü nişasta gül suyu ve buzla yapılan bir tatlı
* Gadasını almak: Derdini belasını almak
* Zumzuk: Yumruk

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !